ดูวิดีโออธิบายภาพรวมของคอร์สนี้ ท่านจะได้รับอะไรบ้าง?


เนื้อหาแบ่งเป็นบทสั้นๆ ท้ายบทมีคำถามพร้อมเฉลยเพื่อทดสอบความเข้าใจหลักเรียนจบ


 ฿1,590

ค่าลงทะเบียน รับฟรีหนังสือ OKRs Expeience 10x มีจำนวนจำกัด

รับฟรีหนังสือ OKR Experience 10x มูลค่า 390 บาท ฟรี (มีจำนวนจำกัด)

รับฟรีหนังสือ OKR Experience 10x มูลค่า 390 บาท ฟรี (มีจำนวนจำกัด)

ภูดิศอาสนมณี

"หลักสูตรอบรม OKR Basic นี้เป็นการปูพื้นฐานภาพรวม OKRs รวบรวมจากการศึกษาและประสบการณ์จริงของผม เรียนสบายๆ บทละไม่นาน ครับ

ถ้าท่านเรียนจบแล้วสนใจในเชิงลึกสามารถเรียนต่อในคอร์สที่ 2 OKR in Action พันธู์ไทย และ คอร์สที่ 3 เป็น workshop ลงมือทำจริงๆได้ครับ"

เกี่ยวกับวิทยากร: ภูดิศ อาสนมณี

-Certified OKR Professional

-เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทจัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์

OKRs (Objective and Key Results) เป็นแนวคิดเรียบง่ายในการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและโฟกัสในเรื่องสำคัญที่สร้างผลลัพธ์แบบทวีคูณ ซึ่งสร้างความสำเร็จอย่างมหาศาลให้แก่บริษัทและองค์กรชั้นนำของโลกมาแล้ว เช่น Intel, Google Samsung, Gates Foundation ซึ่งล้วนผ่านความท้าทายการแข่งขันที่สูงมาแล้ว

OKRs จึงเป็นเครื่องมือที่ถูกพิสูจน์มาแล้วเหมาะกับองค์กรยุคใหม่ที่อยู่ในโลกมีการเปลี่ยนแปลง ผันผวน และคลุมเครือ องค์กรต้องมีการบริหารงานที่รวดเร็ว ดังนั้นผู้บริหาเกือบทุกวงการต่างมองหาเครื่องมือที่ตอบโจทก์องค์กรยุคใหม่และ OKRs เป็นกล่าวถึงเป็นอย่างมาก

คอร์สนี้ถูกออกแบบมาเป็นตอนๆ ในเวลาสั้นๆ เพื่อผู้เรียนไม่ต้องใช้เวลามากเกิน จบบทเรียนแต่ละบทจะมีแบบทดสอบความเข้าใจท้ายบท

สิ่งที่ท่านไม่ควรพลาดจากคอร์สนี้ เช่น

 • หลักการพื้นฐานของแนวคิด OKRs
 • OKRs ต่างจาก KPIs อย่างไร?
 • OKRs จะช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างไร?
 • แนวคิดการตั้งเป้าทะลุกรอบความคิดแบบ OKRs
 • หลักการทำน้อยได้มาก
 • ประเภทของ OKRs
 • หลักการเขียน Key Results อย่างทรงพลัง
 • ประเภทของ Key Results
 • กรณีศึกษาต่างๆ
 • ขั้นตอนการนำเอา OKRs เข้ามาใช้ในองค์กร
 • แบบทดสอบความเข้าใจท้ายบทแต่ละบท
 • ฯลฯ

หากท่านเรียนคอร์สออนไลน์นี้แล้ว ถ้าหากสนใจจะนำไปใช้จริงในองค์กร ท่านสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้


ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

1) คลิกปุ่มสีแดงเพื่อลงทะเบียนจะเข้าสู่หน้าการชำระเงิน

2) การชำระเงินสามารถเลือกได้ 2 วิธี

 • ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ระบบจะส่งรหัส Login เข้าสู่ห้องเรียนให้ท่านทางอีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
 • ชำระเงินด้วยการโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร หรือ QR CODE ท่านต้องแนบสลิปการโอนเงินมาทาง Line ID: 636ling รหัส Login เข้าห้องเรียนจะส่งกลับไปทาง Line

หากต้องการคำแนะนำโทร 064-2639916฿1,590

ค่าลงทะเบียน รับฟรีหนังสือ OKRs Expeience 10x มีจำนวนจำกัด

รับฟรีหนังสือ OKR Experience 10x มูลค่า 390 บาท ฟรี (มีจำนวนจำกัด)

รับฟรีหนังสือ OKR Experience 10x มูลค่า 390 บาท ฟรี (มีจำนวนจำกัด)

"หลักสูตรอบรม OKR Basic เรียนรู้ได้ทุกที่ ที่มีโอกาส มีแบบทดสอบท้ายบท หากมีข้อสงสงสัย ผู้เรียนสามารถเขียนคำถามถึงวิทยากรได้"


ภูดิศ อาสนมณี

เรียนได้ทุกที่เมื่อมีโอกาส บทเรียนละ 7 นาที

เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารที่มีภารกิจ ไม่สามารถไปเรียนในแบบปกติได้ สามารถเรียนรู้ได้ทุกเมื่อมีโอกาส

คำถามท้ายบท

หลังเรียนจยแต่ละบท เรามีคำถามท้ายบทเพื่อประเมินผลผู้เรียน


สอบถามผู้สอน


ผู้เรียนสามารถทิ้งคำถามถึงผู้สอนได้ เพื่อให้ผู้สอนตอบกลับในภายหลัง

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

1) คลิกปุ่มสีแดงเพื่อลงทะเบียนจะเข้าสู่หน้าการชำระเงิน

2) การชำระเงินสามารถเลือกได้ 2 วิธี

 • ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ระบบจะส่งรหัส Login เข้าสู่ห้องเรียนให้ท่านทางอีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
 • ชำระเงินด้วยการโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร หรือ QR CODE ท่านต้องแนบสลิปการโอนเงินมาทาง Line ID: 636ling รหัส Login เข้าห้องเรียนจะส่งกลับไปทาง Line

หากต้องการคำแนะนำโทร 064-2639916฿1,590

ค่าลงทะเบียน รับฟรีหนังสือ OKRs Expeience 10x มีจำนวนจำกัด

รับฟรีหนังสือ OKR Experience 10x มูลค่า 390 บาท ฟรี (มีจำนวนจำกัด)

รับฟรีหนังสือ OKR Experience 10x มูลค่า 390 บาท ฟรี (มีจำนวนจำกัด)