ดูวิดีโออธิบายภาพรวมของคอร์สนี้ ท่านจะได้รับอะไรบ้าง?


เนื้อหาแบ่งเป็นบทสั้นๆ ท้ายบทมีคำถามพร้อมเฉลยเพื่อทดสอบความเข้าใจหลักเรียนจบ
ภูดิศอาสนมณี

"หลักสูตรอบรม OKR Basic นี้เป็นการปูพื้นฐานภาพรวม OKRs รวบรวมจากการศึกษาและประสบการณ์จริงของผม เรียนสบายๆ บทละไม่นาน ครับ

ถ้าท่านเรียนจบแล้วสนใจในเชิงลึกสามารถเรียนต่อในคอร์สที่ 2 OKR in Action พันธู์ไทย และ คอร์สที่ 3 เป็น workshop ลงมือทำจริงๆได้ครับ"

เกี่ยวกับวิทยากร: ภูดิศ อาสนมณี

-Certified OKR Professional

-เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทจัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์

OKRs (Objective and Key Results) เป็นแนวคิดเรียบง่ายในการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและโฟกัสในเรื่องสำคัญที่สร้างผลลัพธ์แบบทวีคูณ ซึ่งสร้างความสำเร็จอย่างมหาศาลให้แก่บริษัทและองค์กรชั้นนำของโลกมาแล้ว เช่น Intel, Google Samsung, Gates Foundation ซึ่งล้วนผ่านความท้าทายการแข่งขันที่สูงมาแล้ว

OKRs จึงเป็นเครื่องมือที่ถูกพิสูจน์มาแล้วเหมาะกับองค์กรยุคใหม่ที่อยู่ในโลกมีการเปลี่ยนแปลง ผันผวน และคลุมเครือ องค์กรต้องมีการบริหารงานที่รวดเร็ว ดังนั้นผู้บริหาเกือบทุกวงการต่างมองหาเครื่องมือที่ตอบโจทก์องค์กรยุคใหม่และ OKRs เป็นกล่าวถึงเป็นอย่างมาก

คอร์สนี้ถูกออกแบบมาเป็นตอนๆ ในเวลาสั้นๆ เพื่อผู้เรียนไม่ต้องใช้เวลามากเกิน จบบทเรียนแต่ละบทจะมีแบบทดสอบความเข้าใจท้ายบท

สิ่งที่ท่านไม่ควรพลาดจากคอร์สนี้ เช่น

 • หลักการพื้นฐานของแนวคิด OKRs
 • OKRs ต่างจาก KPIs อย่างไร?
 • OKRs จะช่วยพัฒนาองค์กรได้อย่างไร?
 • แนวคิดการตั้งเป้าทะลุกรอบความคิดแบบ OKRs
 • หลักการทำน้อยได้มาก
 • ประเภทของ OKRs
 • หลักการเขียน Key Results อย่างทรงพลัง
 • ประเภทของ Key Results
 • กรณีศึกษาต่างๆ
 • ขั้นตอนการนำเอา OKRs เข้ามาใช้ในองค์กร
 • แบบทดสอบความเข้าใจท้ายบทแต่ละบท
 • ฯลฯ

หากท่านเรียนคอร์สออนไลน์นี้แล้ว ถ้าหากสนใจจะนำไปใช้จริงในองค์กร ท่านสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้


ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

1) คลิกปุ่มสีแดงเพื่อลงทะเบียนจะเข้าสู่หน้าการชำระเงิน

2) การชำระเงินสามารถเลือกได้ 2 วิธี

 • ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ระบบจะส่งรหัส Login เข้าสู่ห้องเรียนให้ท่านทางอีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
 • ชำระเงินด้วยการโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร หรือ QR CODE ท่านต้องแนบสลิปการโอนเงินมาทาง Line ID: 636ling รหัส Login เข้าห้องเรียนจะส่งกลับไปทาง Line

หากต้องการคำแนะนำโทร 064-2639916"หลักสูตรอบรม OKR Basic เรียนรู้ได้ทุกที่ ที่มีโอกาส มีแบบทดสอบท้ายบท หากมีข้อสงสงสัย ผู้เรียนสามารถเขียนคำถามถึงวิทยากรได้"


ภูดิศ อาสนมณี

เรียนได้ทุกที่เมื่อมีโอกาส บทเรียนละ 7 นาที

เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารที่มีภารกิจ ไม่สามารถไปเรียนในแบบปกติได้ สามารถเรียนรู้ได้ทุกเมื่อมีโอกาส

คำถามท้ายบท

หลังเรียนจยแต่ละบท เรามีคำถามท้ายบทเพื่อประเมินผลผู้เรียน


สอบถามผู้สอน


ผู้เรียนสามารถทิ้งคำถามถึงผู้สอนได้ เพื่อให้ผู้สอนตอบกลับในภายหลัง

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

1) คลิกปุ่มสีแดงเพื่อลงทะเบียนจะเข้าสู่หน้าการชำระเงิน

2) การชำระเงินสามารถเลือกได้ 2 วิธี

 • ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ระบบจะส่งรหัส Login เข้าสู่ห้องเรียนให้ท่านทางอีเมลที่ท่านใช้ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ
 • ชำระเงินด้วยการโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคาร หรือ QR CODE ท่านต้องแนบสลิปการโอนเงินมาทาง Line ID: 636ling รหัส Login เข้าห้องเรียนจะส่งกลับไปทาง Line

หากต้องการคำแนะนำโทร 064-2639916