หลักสูตรบริหารธุรกิจออนไลน์ที่ถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์ทำงานจริง เรียนรู้ได้ทุกที่ ที่มีโอกาส แบ่งเป็นตอนๆ ตอนละ 7 นาที

"โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มี disruption ต่างๆมากมายถาโถมเข้ามา ผู้บริหารจึงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อปรับตัวตลอดเวลา ลองมาเรียนรู้ในแบบ Online ที่สะดวกและใช้เวลาไม่นานไปกับ Power Wits ครับ

- ภูดิศ อาสนมณี

Certified OKR Professional


ภูดิศ อาสนมณี

หลักสูตรแนะนำ


OKR Basic
วิทยากร ภูดิศ อาสนมณี

Cerfified OKR Professional

รวบรวมความรู้จากการศึกษาและประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดเป็นวิดีโอตอนละ 7-20 นาที


เหมาะสำหรับท่านที่กำลังสนใจ OKRs เป็นการปูพื้นฐานเพื่อเรียนรู้ในคอร์สภาคปฏิบัติต่อไป


ท้ายบทมีคำถามประเมินผลการเรียน หากผู้เรียนมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ท้ายบทเรียน

กำลังดำเนินจัดทำ โปรดติดตามเร็วๆนี้


Use this area for description text.

กำลังดำเนินการจัดทำ โปรดติดตามเร็วๆนี้


Use this area for description text.

OKRs
เรียนได้ทุกที่ ที่มีโอกาส ตอนละ 7 นาที


เหมาะสำหรับผู้บริหารที่ไม่สะดวกไปเข้าอบรมนอกสถานที่ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทุกเวลา

คำถามท้ายบท


เมื่อเรียนจบแต่ละตอน เรามีคำถามท้ายบทเพื่อประเมินความเข้าใจของผู้เรียน

สอบถามผู้สอน


ผู้เรียนสามารถฝากคำถามถึงวิทยากรได้หากมีข้อสงสัย