"โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ผู้คนต้องการความรู้ใหม่ๆ นอกเหนือจากตำรา ที่ใช้งานได้จริง"

พาวเวอร์ วิต เป็นผู้จัดการฝึกอบรมภายในให้แก่บริษัทชั้นนำหลายแห่ง เราได้พบว่าในยุคที่มีสารพัด Disruption ถาโถมเข้ามา ความสำเร็จในอดีตใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป ธุรกิจจึงต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วตาม หลายๆเรื่องเป็นเรื่องนอกตำราเพราะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ความรู้เดิมๆตามหลักทฤษฏีจึงไม่เพียงพอ

ความรู้ที่จะนำเอามาใช้ในยุคปัจจุบันจึงต้องมาจากประสบการณ์จริง ใช้งานได้จริง ไม่ใช่เป็นเพียงหลักทฤษฎีเท่านั้น

โรงเรียนออนไลน์แห่งนี้เป็น platform ที่ทำให้ ผู้ต้องการความรู้และเทคนิคการบริหารจัดการที่ใช้งานได้จริง ได้มาพบกับวิทยากรผู้ทีมีประสบการณ์ทำงานจริง เคยแก้ปัญหาจริง ในรูปแบบของหลักสูตรการเรียนวิดีโอออนไลน์ ที่แบ่งเป็นตอนสั้นๆ ตอนละ 7 นาที

นอกจากนี้เรายังมีบริการิท่นๆอีก เช่น

-ให้เช่าพื้นที่ Platform eLearning สำหรับองค์กรที่ต้องการทำคอร์สอบรมภายใน

-การจัดฝึกอบรมสาธารณะ

-การจัดฝึกอบรมภายใน

-บริการที่ปรึกษา




บริการของเรา

ให้บริการเช่าพื้นที่ Platform e-Learing สำหรับองค์กรทำคอร์สวิดีโออบรมภายใน


เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีโอกาส มีคำถามท้ายบท และสามารถสอบถามผู้สอนได้

คอร์สอบรมสาธารณะ



ดูตารางเวลาจัดอบรมได้ที่ www.powerwits.co.th

คอร์สอบรมภายในองค์กร



ออกแบบหลักสูตรเชิงปฏิบัติการให้เหมาะกับสภาวะของแต่ละองค์กร

ผลงานการจัดอบรม

เราได้จัดการฝึกอบรมภายในในให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ

ที่ปรึกษาธุรกิจ

รับให้คำปรึกษาธุรกิจในด้าน การวางกลยุทธ์องค์กร ตั้งเป้าหมายและวัดผล การส้รางองค์กรที่ทุกคนโฟกัสกำไร

power wits
ติดต่อเรา

โทร 064-2639916 (ชิญญา)